Stoom ketel

Om stoom te produceren heb je een stoomketel nodig.
Alle ketels hebben tot doel de verbrandingswarmte, die door de brandstof geleverd wordt, zo volledig mogelijk op het ketelwater over te dragen.In hoofdzaak kan men twee soorten onderscheiden:  Stoomketels, waarbij al het ketelwater of een groot deel ervan in een cilindervormig reservoir aanwezig is, waarin de stoom ontwikkeld wordt, en waterpijpketels, waarbij de stoom ontwikkeld wordt in pijpen van geringe middellijn. 

De eerste soort kan in het algemeen tot de groot/waterinhoud ketels gerekend worden, de tweede tot de klein/waterinhoud ketels. De waterketel zijn meestal horizontaal, alleen kleine ketels worden met het oog op de plaatsruimte wel verticaal uitgevoerd.

De eenvoudigste waterketel is de ketel met doorlopende vuurgang, ook wel stookbuis geheten.
De Cornwall ketel heeft één vuurgang, en de Lancashire ketel heeft twee vuurgangen.
Onze ketel is een zgn Cornwall ketel en deze wordt gestookt met hout
 

Veiligheidskleppen

Gewichtsveiligheidskleppen :
Volgens de wet moet elke ketel zijn voorzien van ten minste twee veiligheidskleppen.
De stoomketel van de houtzagerij is voorzien van veiligheidskleppen met gewichten.  Zie ook foto.
De werking gaat als volgt: de stoom drukt onder tegen de klep en tracht de druk van het gewicht te overwinnen.
In geval van een te hoge stoomdruk opent zich deze veiligheids klep.

Spuikranen

De Spuikraan zit onderaan de ketel, en dient er voor om te veel aan water weg te laten spuien.
Eenmaal daags aan het eind van de dag wordt er gespuit, om verontreinigingen in de ketel af te voeren.

Waterpeilglas (niveau ketelwater )

Waterpeilglazen geven het water niveau aan in de ketel ze zijnvoorzien van snelafsluiters.

Signaaltoestellen dienen ervoor om op tijd te waarschuwen bijvoorbeeld: dat het water peil te laag is, m.b.v. de blackfluit.
De blackfluit  is een waarschuwings stoomfluit met een langen pijp die reikt tot bijna onder aan in de ketel, als het water te verr gezakt is,  komt er stoom in de pijp die een lood en tin legering smelt. Zolang er lucht in de pijp is, dat naar boven druk is er een lucht isolatie aanwezig dat voorkomt het smelten van de smeltprop.
En als dat gebeurt dan moet op de plaats waar de weg gesmolten lood prop zat, een nieuwe worden gemonteerd.

Bekijk hier de foto's van de stoom ketels


Stoom machines

Bij stoomhoutzagerij Nahuis zijn twee stoommachines in bedrijf.
Een dubbelwerkende machine voor de aandrijving van het zaagmachines, en een enkel werkende machine deze drijft de dynamo voor de stroomvoorziening  aan.

Bekijk hier de foto's van de stoom machines


Generator

Voor de energie voorziening zorgt een gelijkstroom dynamo (generator) deze wordt aangedreven door een van de twee stoommachine. 
Deze stoom aangedreven generator levert 115V - 80 A en is in 2007 gereviseerd.

Bekijk hier de foto's van de generator
 

Onderhoud

Natuurlijk hebben deze ketels ook allemaal onderhoud nodig. 

bekijk hier de foto's voor het onderhoud